Ångerrätt

Som kund har du ångerrätt enligt Konsumentverkets bestämmelser:

http://www.konsumentverket.se/Foretag/Handel-pa-distans/Angerratt/


Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter